نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه -۲

نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ؛ سياسي ، فرهنگي و اجتماعي-۲

اسناد فرابخشي

 و

 توسعه گردشگري ؛ ميراث فرهنگي و صنايع دستي

 

بر اساس اسناد توسعه بخشي و فرابخشي قانون برنامه چهارم توسعه كشور ؛ سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري كشور ؛ همچنين ساير دستگاههاي مسئول در بخش تكاليف فرابخشي موظفند ، اقدامات ذيل را معمول نمايند .

 

ميراث فرهنگي :  

 

-  بخشي

o             ساماندهي بناها و بافتهاي تاريخي از طريق بهره‌مندي از فناوريهاي نوين در حفاظت و مرمت آثار تاريخي ، بهره‌برداري از يكصد بناي تاريخي، فرهنگي قابل احياء با مشاركت بخش خصوصي در قالب طرح پرديسان، احياء بافتهاي تاريخي، فرهنگي 20 شهر مهم كشور با همكاري شهرداريها و 200 روستاي تاريخي مهم با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

o             سرعت بخشيدن به روند مستند سازي آثار منقول و غيرمنقول تاريخي، فرهنگي 

o             افزايش روند خريد بناهاي با ارزش تاريخي، فرهنگي و تعيين و خريد حريم و گسترش حفاظت از آثار تاريخي - فرهنگي

o             توسعه كاوش‌هاي علمي تپه‌ها و محوطه‌ها و پژوهش در موضوعات تاريخي و فرهنگي

o             سرعت بخشيدن به مرمت و ساماندهي اماكن، بناها، باغهاي ايراني و اشياء تاريخي و فرهنگي

o             اهتمام بيشتر براي ثبت آثار در فهرست آثار جهاني

o             افزايش تعداد پايگاههاي ميراث فرهنگي به 100 پايگاه و تجهيز مناسب آنها

 

-فرابخشي

o             شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجراي طرح توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

 

گردشگري :

-                    بخشي :

o                   ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در قطب‌هاي گردشگري بين‌المللي و ملي در استان‌هاي داراي مزيت نسبي شامل سواحل درياي خزر، درياچه اروميه، ارسباران، كريدورسبلان، منطقه فارس، اصفهان، جاده ابريشم، آستان قدس رضوي، سواحل خليج فارس و درياي عمان و كوهرنگ به خوزستان

o                   ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي به صورت دهكده توريستي، مراكز و اطراق‌گاههاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه در استانهاي فارس، لرستان، مركزي، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان

 

 

o                                           ساماندهي خدمات بين راهي و حمايت از توسعه شبكه مجتمع‌هاي خدمات رفاهي- عبادي بين راهي (74 مجتمع) با مشاركت بخش غيردولتي

o                                           حمايت از ايجاد 140 منطقه نمونه گردشگري توسط بخش غيردولتي در مناطق داراي مزيت از جمله نوار ساحلي درياچه خزر، استان تهران، قم، منطقه آذربايجان، اصفهان، فارس و مناطق غربي حوزه زاگرس و خراسان

o                                           ايجاد 200 واحد كمپ و اردوگاه گردشگري در مكانهاي جاذب تاريخي، فرهنگي طبيعي كشور و 5000 واحد سرويس بهداشت عمومي در مسيرهاي پر تردد و مكانهاي جاذب گردشگري كشور

o                                           ايجاد شبكه اطلاع‌رساني جهانگردي در سراسر كشور

o                                           ارايه تسهيلات بانكي و ساير حمايت‌هاي قانوني براي توسعه امكانات اقامتي و تفريحي در استانهاي داراي مزيت

o                                           بررسي و شناسايي فرصتهاي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي گردشگري و ميراث فرهنگي و جلب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاران خارجي مصوب 19/12/1380 با تاكيد بر تنوع سطوح تأسيسات

o                                           خريد خدمت جهت نظارت بر فعاليتها و رعايت استانداردها در كليه تأسيسات گردشگري و ميراث فرهنگي كشور كه توسط بخش غيردولتي تصدي مي‌شود

o                                           ارتقاي سطح دانش كاركنان واحدهاي خدمت رسان به گردشگران در كليه امور مربوطه در سطح كشور

o                                           ساماندهي و تقويت تشكل‌هاي غيردولتي در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري و واگذاري امور به آنها در چارچوب قوانين موجود

o                                           مطالعه و شناسايي بازارهاي هدف و تعيين بازارهاي اصلي و فرعي گردشگري كشور در رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي و توزيع اقلام تبليغاتي در بازارهاي هدف براي معرفي جاذبه‌هاي گردشگري در ايران

o                                           شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي تخصصي گردشگري و ميراث فرهنگي به عنوان دولت جمهوري اسلامي براي ارتقاي سطح اطمينان در ميان افكار عمومي بين المللي

o                                           تاكيد بر اهميت برنامه ريزي فرابخشي ميراث فرهنگي و گردشگري و اجراي سيستم آمار گردشگري (STS) و حساب اقماري گردشگري (TSA)

 

- فرا بخشي :

o                    استفاده از شبكه‌هاي برون مرزي صدا و سيما براي تبليغ جاذبه‌هاي گردشگري و ايجاد انگيزه براي سفر به ايران (اقدام‌كننده: سازمان صدا و سيما)

o                    گنجاندن موضوع تبليغ و بازاريابي براي سفر به ايران به عنوان يكي از وظايف اصلي سفارتخانه‌هاي كشور در بازارهاي هدف (اقدام كننده: وزارت امور خارجه)

o                    استفاده از ظرفيتهاي موجود در صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي ملي براي ترويج فرهنگ گردشگري و ميراث فرهنگي و ترويج كد اخلاق جهانگردي (اقدام كننده: سازمان صدا و سيما)

o                    تسهيل صدور ويزا و ورود و خروج اتباع بيگانه از بازارهاي هدف (اقدام كننده: وزارت امور خارجه)

o                    اعمال تخفيفهاي ويژه در عوارض ورود به كشور معادل حداقل 60 درصد براي گردشگران ورودي بخصوص براي تورهاي گروهي (اقدام كننده: وزارت امور خارجه)

o                    ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت شركتهاي داخلي و خارجي در پروازهاي داخلي و بين‌المللي (اقدام كننده: وزارت راه و ترابري)

o                    بهبود سطح ايمني و خدمات در مسيرهاي هوايي و ريلي و توسعه مسيرهاي بين‌المللي و ترانزيت (اقدام كننده: وزارت راه و ترابري)

o                    ارتقاي سطح ايمني و كاهش متوسط عمر ناوگان مسافري در حمل و نقل جاده‌اي و گسترش و توسعه شبكه بزرگراهي كشور شامل مسيرهاي تهران - شمال، مشهد، نطنز - يزد، كرمان - بم، ساوه - همدان - كرمانشاه و اصفهان - شيراز (اقدام كننده: وزارت راه و ترابري)

o                   

/ 0 نظر / 54 بازدید